Huurincasso

Wij zijn ook uw incasso partner bij huurachterstanden, huur-overlast zaken en natuurlijk voor het incasseren van de herstelkosten na oplevering van uw onroerende zaken en overige door u geleverde en onbetaalde diensten aan huurders. 

Wij zijn gespecialiseerd in invordering van huurachterstanden. Of dit nu om woningen of bedrijfsmatig onroerende zaken gaat. 

Wij zullen in overleg met u een plan van aanpak opstellen om in zo kort mogelijke tijd volledige betaling te verkrijgen en bij gebreke hiervan een ontbinding en ontruimingsvonnis te verkrijgen bij de kantonrechter. Immers een niet betalende huurder zorgt er voor dat uw schade iedere huurperiode oploopt en dus is snelle actie noodzakelijk.

Door de persoonlijke aanpak, waaronder telefonische incasso en zo nodig een huisbezoek, is van Dongen & partners erop gericht om snel resultaat te behalen. 

Afspraken over de duur en de wijze van de te volgen incassoprocedure zorgen ervoor dat de gederfde huurinkomsten tot een minimum beperkt kunnen blijven. Ook de rechtelijke macht ziet graag dat huurachterstanden al in een vroeg stadium worden aangepakt. 

Neem contact met ons op voor een goede aanpak voor uw bedrijf.