Pre incasso

De pre incasso fase is feitelijk een verlengstuk van uw eigen debiteurenbeheer, waarbij wordt geprobeerd de vordering te innen zonder dat tot een incassoprocedure wordt overgegaan. Dit kan door middel van bijvoorbeeld:

Debiteuren sticker

Om uw laatste aanmaning extra kracht bij te zetten heeft Van Dongen & Partners een sticker ontwikkeld waarin wordt gesteld dat als er niet wordt betaald binnen de gestelde termijn de vordering ter incasso zal worden gegeven aan Van Dongen & Partners.

Profit Letters

Een profit letter is een sommatiebrief (betalingsherinnering) op ons briefpapier, met het logo van Van Dongen & Partners Gerechtsdeurwaarders, maar met vermelding van úw contactgegevens en úw bankrekeningnummer. Uw Debiteur krijgt nog eenmaal de gelegenheid om het factuurbedrag - exclusief incassokosten - te voldoen. Indien er niet wordt betaald dan wordt het dossier automatisch overgedragen als een reguliere incassoprocedure met alle bijkomende kosten voor uw debiteur.

Andere Pré incasso diensten worden op verzoek van, en in overleg met, klanten ontwikkeld. Indien u benieuwd bent naar deze diensten en de mogelijkheden, neemt u dan gerust contact met ons op.