Schuldbewaking

Indien blijkt dat uw debiteur is geëmigreerd c.q. vertrokken is onbekend waarheen of geen verhaalsmogelijkheden biedt kunt u het dossier in ons Schuldbewakingstraject plaatsen. Schuldbewaking is een effectief bewakingssysteem om de oninbare vordering alsnog op uw debiteur te verhalen. Immers blijkt in de praktijk maar al te vaak dat uw debiteur in de toekomst wel verhaalsmogelijkheden biedt.

Het dossier zal periodiek uit ons controlesysteem komen zodat we de verhaalsmogelijkheden opnieuw onderzoeken met behulp van interne en externe informatiebronnen, waarbij actief gekeken wordt naar veranderingen in inkomens- en vermogenspositie en veranderingen in adresgegevens van uw debiteur. Indien blijkt dat er weer verhaalsmogelijkheden zijn bij uw debiteur nemen wij onmiddellijk actie om alsnog uw openstaande vordering te incasseren.

Ook oude dossiers kunnen geplaatst worden in ons schuldbewakingssysteem.

Uw voordelen zijn:

  • Kans op incasseren van uw afgeboekte vordering
  • Snelle actie zodra er verhaalsmogelijkheden bekend zijn
  • Controle op verjaring van uw dossier
  • Ook “oude” vorderingen wellicht nog verhaalbaar

Heeft u ook interesse in het schuldbewakingstraject bespreek dit met uw contactpersoon of neem contact met ons op