Betalingsregeling

Wanneer u bij ons een bedrag moet voldoen en het voor u – gezien uw financiële situatie – niet mogelijk is om de vordering ineens te voldoen, dan is het vaak mogelijk om hiervoor een betalingsregeling te treffen.

U dient hiervoor dit formulier volledig ingevuld onder bijsluiten van de gevraagde gegevens aan ons toe te sturen. In dit formulier dient u een concreet voorstel ter aflossing te doen.

Bewijsstukken die minimaal nodig zijn:

  • Kopie laatste salarisstrook / uitkeringsspecificatie
  • Kopie laatste bankafschriften
  • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Het formulier, met bijlage, kunt u aan ons toesturen per:

Mail: info@vandongenenpartners.nl

Fax: 0162-480229

Post: Postbus 509         4900 AM Oosterhout

De uiteindelijke beslissing om akkoord te gaan met het door u gedane betalingsvoorstel ligt bij onze opdrachtgever.  

Download hier uw formulier.